"MASTER DISTRIBUTOR"
společnosti DMT SHARP
pro Českou republiku


Ostření na tyčových kamenech

Jde o relativně jemný způsob ostření, který nevyžaduje žádnou zvláštní praxi ( s výjimkou ostření na ocílce). Tato metoda ostření na rozdíl od předchozí, obnáší ovšem několik základních technických řešení. O jaké řešení jde:

1. Klasická ocílka

Obr. 5 a 6I když tato metody slouží převážně k rovnání ostří a k odstranění otřepů, poté kdy začaly být používány keramické materiály a povrchy z diamantových krystalů, ocílky se používají i ke klasickému ostření, a to nejčastěji kuchyňských či řeznických nožů. Ostří se tahem celé délky čepele proti ostří střídavě v obou směrech. Lubrikace není třeba. (obr. č. 5 a 6)

2. Tzv. V-systém

Obr. 7Název tohoto technologického řešení je odvozen z uložení dvou, obvykle keramických tyčinek do polohy kopírující písmeno V. Tyčinky jsou umístěny buď nezávisle na sobě, tzn.že v základně se nedotýkají, nebo tak, že se v základně překrývají. Jsou konstruovány buď „na pevno“, tj. s konstantním úhlem skonu, nebo s možností úhel sklonu měnit. Ostření probíhá buď tak, že čepel nože „sjíždí“ po jednotlivých tyčkách postupně shora k základně (pokud se tyčinky v základně nedotýkají). Nebo vodorovným pohybem břitu v základně obou tyčinek, pokud se tyčky v základně překrývají. Tento typ tyčinek je obvykle tak krátký, že „svislý“ pohyb čepele není realizovatelný. (obr.č. 7)

3. Tyčinky na ostření zubovitých ostří

Obr. 8Zatím co u klasické ocílky zajišťuje ostření pohyb nože oproti ocílce ve stacionární podobě, u tyčinek na ostření zubovitých ostří je to naopak. Tyto tyčinky mají obvykle kónický tvar, aby umožňovaly ostření zubů různých velikostí. Existují i obdobné tyčinky se stejným průměrem po celé jejich délce, které lze použít k ostření rovných břitů obdobně jako klasické ocílky nebo k ostření zubů odpovídajících velikostí. Při ostření zubů se postupuje tak, že se vybrušuje každý zub individuálně pod úhlem, který si stanovíme a při ostření dodržujeme. Více viz. brousky, brousky, brousky na této stránce a na www.noze-brousky.cz  (obr. č. 8)